Offerte aanvragen
doe de taalquiz!

HHCE

Groesbeekseweg 22
6524 DB Nijmegen
Nederland

t +31 (0)24 3605442
f +31 (0)24 3605485
e info@hhce.eu

Vertalen gaat over weergeven, interpreteren, inleven en begrijpen. Vertalen is kennis, talent, creativiteit en durf. Vertalen gaat om talenkennis maar ook om ervaring en inzicht. Vertalen is de zeggingskracht van de tekst behouden. Vertalen is weten wat er in de wereld gebeurt. Vertalen is je inleven in de gedachtewereld
van de schrijver.