Terug naar overzicht

Jaarverslagen vertalen

Specialisten

Voor de vertaling van de financiële verslagslagging moeten altijd financieel vertaalspecialisten worden ingezet. Financiële terminologie is lastig en kent per land (en per taal) ook nog eens een eigen benadering. Wat in het ene land zo wordt genoemd, kan in een ander land heel anders worden omschreven. De vertalers moeten dus zeer ruim inzicht hebben in de financiële wereld. Maar dat is het niet alleen, de vertalers moeten ook taalkundig zeer vaardig zijn en niet te vergeten een vlotte pen hebben.

Financiële terminologie

Jaarrekeningen bestaan voor het overgrote deel uit financiële termen en bij de vertaling kan een vertaalteam natuurlijk niet buiten de IFRS-standaard en andere officiële boekhoudkundige standaards. De Engelse IFRS-begrippen kunnen niet een-op-een worden vertaald. De IFRS-lijst moet eerder als een beschrijving van begrippen worden gezien, die de vertalers raadplegen tijdens het vertalen. Veel termen kennen geen exact equivalent in de andere taal. Een bekend voorbeeld van zo’n lastige term waarvoor geen eenduidige vertaling bestaat, is de Nederlandse term “resultaat”. Deze wordt maar al te vaak verkeerd vertaald met het Engelse “result”, terwijl “profit and loss” een veel betere vertaling is en daarbij is het gebruik van “profit” of van “loss” ook nog eens geheel afhankelijk van de context waarin de term wordt gebruikt. Een ander voorbeeld is het Engelse “revenue” waarvoor geen eenduidige Nederlandse vertaling bestaat. Er zijn veel Nederlandse termen die het woord “revenue” dekken en de uiteindelijke vertaling ervan is ook weer geheel afhankelijk van de context. Het is dus erg belangrijk dat de financiële verslaglegging wordt vertaald door gespecialiseerde vertalers die ruim ervaring hebben met financiële teksten en bovendien in staat zijn om tijdens de vertaling op basis van financieel inzicht de juiste afweging te maken.

De planning is cruciaal

Meestal begint overleg over de planning al in oktober, zeker als het gaat om de jaarrekening en het jaarverslag van beursgenoteerde bedrijven die publicatieplicht hebben en hun financiële verslaglegging op een vast tijdstip moeten deponeren. Dan is het goed om een partner te hebben die meedenkt in de planning en zich flexibel opstelt.

Starten als nog niet alle stukken klaar zijn

Om alles op tijd af te hebben, wordt vaak al met vertalen gestart voordat alle teksten klaar zijn en voordat de raad van commissarissen en raad van bestuur naar de stukken hebben gekeken. Dat scheelt enorm veel tijd, zeker als de Nederlandse en Engelse versie tegelijkertijd moeten worden gepubliceerd. Aanpassingen kunnen snel en efficiënt met behulp van vertaaltools worden gedaan. HHCE is eraan gewend snel te schakelen. Hoe we dat doen en op welk moment spreken we af met onze opdrachtgevers.

Twee vertalers inzetten voor jaarverslag en jaarrekening?

Vaak worden het jaarverslag en de jaarrekening als één product gezien, maar eigenlijk moet je het tijdens vertalen benaderen als twee verschillende teksten. Hoewel de jaarrekening natuurlijk onderdeel uitmaakt van het jaarverslag, staat hierin voornamelijk informatie over de financiële resultaten. Daarom is het soms verstandig om met twee verschillende vertalers te werken, waarbij de jaarrekening wordt vertaald door de doorgewinterde financiële vertaler en het jaarverslag door een communicatievertaler met ruime financiële ervaring. Zeker als het jaarverslag vooral vooruitkijkt en minder teruggrijpt op wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, kan dit goed werken. Een zeer ervaren editor kijkt dan alle teksten na en controleert achteraf of alle financiële termen in beide teksten juist en consistent zijn doorgevoerd. Ook dit doen we altijd in overleg met de opdrachtgever.

Wilt u meer weten over hoe we werken en wat we allemaal doen? Of hebt u gewoon een gerichte vraag over een financiële term of over de wijze van vertalen, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag uw vragen en onze projectmanagers denken graag mee.

Meer weten? Vraag het Henk

Wilt u meer weten over hoe we werken en wat we allemaal doen. Of hebt u gewoon een gerichte vraag over een financiële term of over de wijze van vertalen, neem gerust contact met mij op. Ik beantwoord graag uw vragen.

h.hendriks@hhce.eu | +31 (0)24 2120 297

Team Henk