Redactie

U hebt een tekst geschreven in een taal die u goed beheerst, maar toch is de tekst niet geworden wat u wilde. U hebt, kortom, een tekst waar een redacteur nog naar zou moeten kijken. HHCE komt u te hulp. Onze native speakers doen een professionele redactieslag, zodat de tekst natuurlijk aandoet en bovendien perfect aan uw doelstellingen voldoet. U doet het voorwerk en wij maken het af.

Redactie vraagt om inzicht

Teksten redigeren vraagt om inzicht, verder denken dan alleen de tekst. Zinnen moeten in een bredere context worden geplaatst en de redacteur probeert de gedachte van de schrijver te achterhalen en deze beter te verwoorden. En dat doet HHCE in meerdere talen.

HHCE redigeert ...

in de taal die u net niet goed genoeg beheerst
Stuur de tekst naar ons toe en geef aan wat u graag wilt zien. Wij zoeken de juiste redacteur erbij, die vanzelfsprekend native speaker en natuurlijk een linguïst is. We doen een redactieslag, stellen eventueel vragen of vragen om referentiemateriaal. Zodra de tekst klaar is, kunt u er altijd nog even op terugkomen. Wij passen die zinnen en passages aan waar u nog niet helemaal gelukkig mee bent. Dat doen we samen, want dat leidt tot het beste resultaat.

Hebt u een tekst die wel een redactieslag kan gebruiken?

Ik wil u graag helpen!
U twijfelt over de kwaliteit of leesbaarheid van een tekst. Ik kijk samen met u wat eraan mankeert en ik wil van u weten wat er anders moet. Onze redacteuren zorgen voor een tekst waar u wel blij van wordt. En dat doen we in vele talen.

Neem contact op